Chào mừng bạn đến với website THPT Tân Thông Hội
Thứ năm, 21/4/2022, 10:42
Lượt đọc: 44

Lịch kiểm tra, đánh giá cuối học kỳ 2, năm học 2021-2022

1. Tổ chức kiểm tra

  • - Khối 12: Học sinh kiểm tra tập trung các môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, các môn tổ hợp (Lý Hóa Sinh) đối với các lớp từ 12a1 đến 12a4, các môn tổ hợp (Sử Địa GDCD) đối với các lớp từ 12a5 đến 12a12. Các môn còn lại kiểm tra tại lớp.
  • - Khối 10, 11: Học sinh kiểm tra tập trung các môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Lý, Hóa, Sinh. Các môn còn lại kiểm tra tại lớp.

2. Khung thời gian kiểm tra

2.1. Đối với các môn kiểm tra tại lớp học:

Tuần lễ

Khối

Môn KT, ĐG HK2

Hình thức KT, ĐG

18/4/2022

Đến 22/4/2022

10

Công nghệ, Tin học, Thể dục, GDQP-AN

Tại lớp học

11

Nghề PT, Tin học, Thể dục, GDQP-AN

Tại lớp học

12

Công nghệ, Tin học, Thể dục, GDQP- AN

Tại lớp học

25/4/2022

Đến 29/4/2022

10

Sử, Địa, GDCD

Tại lớp học

11

Sử, Địa, GDCD, Công nghệ

Tại lớp học

12

Sử, Địa, GDCD (Các lớp từ 12a1 đến 12a4);

Lý, Hóa, Sinh (Các lớp từ 12a5 đến 12a12)

Tại lớp học

 

2.2. Đối với các môn kiểm tra, đánh giá tập trung

  Ngày

Thời gian

Khối 12

Khối 11

Khối 10

Hình thức

Thứ Tư

4/5/2022

Khối 12: 7h00à8h30

Khối 10,11:7h00à8h30

Văn

 

Văn

 

Văn

KT, ĐG tập trung

 

Khối 12:9h00à9h50

 

Khối 10,11:9h00à9h45

Sinh (12a1>12a4)/

 GDCD (12a5->12a12)

Sinh

Sinh

KT, ĐG tập trung

 

Thứ Năm

5/5/2022

Khối 12:7h00à8h00

Khối 10,11:7h00à8h00

Anh

Anh

Anh

KT, ĐG tập trung

 

Khối 12:8h30à9h20

 

Khối 10,11:8h30à9h15

Hóa(12a1->12a4)/ Địa(12a5->12a12)

 

Hóa

 

Hóa

KT, ĐG tập trung

 

Thứ Sáu

6/5/2022

Khối 12: 7h00à8h30

Khối 10,11:7h00à8h30

Toán

 

Toán

 

Toán

KT, ĐG tập trung

 

Khối 12:9h00à9h50

 

Khối 10,11:9h00à9h45

Lý(12a1->12a4)/ Sử(12a5->12a12)

KT, ĐG tập trung

 

 

Tác giả: Quản trị viên

Tin mới nhất

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164