Chào mừng bạn đến với website THPT Tân Thông Hội
Thứ bảy, 10/10/2020, 14:57
Lượt đọc: 52

Kế hoạch năm học 2020-2021 của Trường THPT Tân Thông Hội

Căn cứ Quyết định số 2752/QĐ-UBND ngày 04/8/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành kế hoạch thời gian năm học 2020 – 2021 của giáo dục Mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Căn cứ Công văn số 2929/GDĐT-TrH ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021; Căn cứ Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Bộ giáo dục đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành giáo dục; Căn cứ tình hình thực tế, Trường THPT Tân Thông Hội đề ra phương hướng và nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 như sau:

Tác giả: Quản trị viên
Nguồn tin: Ban Giám Hiệu

Tin mới nhất

87