Chào mừng bạn đến với website THPT Tân Thông Hội

Điạ chỉ: Trường THPT Tân Thông Hội

Hiệu Trưởng

CHÂU VĂN KHOĂN
CHÂU VĂN KHOĂN

Ngày sinh: 16/10/1964

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Củ Chi

Trình độ :Cử nhân

Vị trí công tác: Hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: 02837961848

Điện thoại riêng: 0904428005

Email liên lạc: chauvankhoan@gmail.com

Phó Hiệu Trưởng

DU HOÀNG HẬU
DU HOÀNG HẬU

Ngày sinh: 25/1/1981

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Củ Chi

Trình độ :Cử nhân

Vị trí công tác: Phó Hiệu Trưởng

Điện thoại cơ quan: 02837961848

Điện thoại riêng: 0933830359

Email liên lạc: duhoanghau.0359@gmail.com

Bùi Xuân Hải
Bùi Xuân Hải

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Củ Chi

Trình độ :Đại học Ngữ Văn

Vị trí công tác: Phó Hiệu Trưởng

Điện thoại cơ quan: 02837961848

Điện thoại riêng: 0963783232

Email liên lạc: buixuanhai4566@gmail.com

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích